Reading Material
for the Trimester on Dynamical and Control Systems
SISSA-ICTP, Italy, Sept. 8 - Dec. 7, 2003
 
 

Lectures:

Andrei Agrachev,

Sergei Bolotin,

Alberto Bressan,


Walter Craig,

Vittorio Coti Zelati,

Bronislaw Jakubczyk,

Frederic Jean, Sergei Kuksin

Benedetto Piccoli,

Yuri Sachkov,


Andrei Sarychev,


Armen Shirikyan,


Vladimir Zakalyukin,


Mikhail Zhitomirskii,


Enrique Zuazua,


 
 
 

Further Reading Material: